Software developer
IoT/ embedded systems


Har du hört talas om Internet of things? Små datorer med internetuppkoppling finns i snart sagt alla prylar i vardagen, TV:n, bilen, kylskåpet. Den här utbildningen är för dig som brinner för att programmera framtidens tekniska lösningar i form av inbyggda system.

Dela den här utbildningen

Informationsblad

Start hösten 2017.

Utbildningen är skolförlagd och läses på helfart. Två år och 400 yh-poäng.

Vad kan man efter utbildningen? Vilka färdigheter och kompetenser har man efter två år och en yrkeshögskoleexamen som Software developer embedded systems?

Efter utbildningen har du kunskaper om…
• Programutveckling där man måste ta hänsyn till egenskaper hos underliggande hårdvara.
• Strukturerad programutveckling.
• Kommunikation mellan drivrutiner och hårdvara och användarprogram.
• De standardfunktioner som en typisk mikrodator innehåller.
• De vanligaste emulatorerna, realtidsoperativsystem, testverktyg och kompilatorer.
Du har färdigheter i att…
• Såväl självständigt som i projektgrupp arbeta med mjukvaruutveckling mot inbyggda system.
• Mjukvaruutveckla mot inbyggda system samt grundläggande kunskap i elektronik.
• Utveckla och implementera produkter inom inbyggda system utifrån uppsatta kravspecifikationer.
Du har kompetens att…
• Självständigt såväl som i projektgrupp arbeta med mjukvaruutveckling mot inbyggda system genom att:
• Hantera problem och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar inom inbyggda system.
• Ha förmåga att överblicka, utveckla och implementera produkter, processer och system.
• Kunna arbeta projektorienterat

Behörighet och särskilda förkunskaper
Utöver grundläggande behörighet (Slutbetyg gymnasieutbildning) för yrkeshögskola är särskilt förkunskapskrav till denna utbildning:

• Godkänt betyg Matematik 1/A och 2/B.
• Godkänt betyg i minst 2 kurser inom ämnena Dator- och kommunikationsteknik och Programmering.
Dessa kurser är Dator- och nätverksteknik, Datorteknik 1, Digital kommunikationsteknik, Industriell informationsteknik, Multimediasystem, Industriell programmering, Programmering 1 och 2.

Alternativt kan du ha godkänt betyg i motsvarande äldre kurser t.ex. Persondatorer, Operativsystem, Programmering eller Datakommunikation.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett personligt brev i din ansökan där du förklarar hur du har de kunskaper som krävs för behörighet.

Algoritmer och Datastrukturer
YH-poäng: 25
Mål med kursen
Efter genomgång kurs ska den studerande:

Kunna välja lämplig algoritm till ett givet problem.
Jämföra algoritmer med avseende på tids- och minnesåtgång.
Beskriva olika algoritmer för sökning och sortering och deras egenskaper.
Kunna välja lämpliga datastrukturer vid programmering
Implementera algoritmer i något programmeringsspråk

Applicerad yrkesmatematik
YH-poäng: 35

Mål med kursen
Efter genomgången kurs ska den studerande ha matematiska färdigheter som behövs för yrkesrollen.
 Den bildar även en grund för kommande kurser.

Datalogi
YH-poäng: 20

Mål med kursen
Kursen har som mål att ge de studerande en introduktion till inbyggda system och därmed förknippad elektronik. De studerande skall ha grundläggande problemlösningsförmåga samt kännedom och erfarenhet av grundläggande moment inom utveckling och implementering av program på någon hårdvaruplattform, exempelvis Arduino eller motsvarande.

Datorkommunikation
YH-poäng: 25

Mål med kursen
Efter genomgång kurs ska den studerande:

Kunna använda sig av referensmodeller som OSI och TCP/IP för att planera, konfigurera och felsöka enklare datornät baserade på TCP/IP och Ethernet inklusive routing till WAN eller annat LAN med NAT.
Planera IP-adresser och trafikfiltrering
Kunskaper om grundläggande nätverkssäkerhet samt konfigurering av brandvägg
Kunna tillämpa kunskaper i datorkommunikation i samband med inbyggda system
Innehåll

Lärande i arbetslivet I
YH-poäng: 25
Bakgrund
Kursen syftar till att knyta samman och sätta kunskaper, förmågor och kompetenser från de inledande kurserna inom utbildningen i en arbetsplatskontext. Syftet är att bilden av yrkesrollen skall bli tydligare för den studerande samtidigt som praktisk övning av förmågor och kompetenser möjliggörs genom att tidigare förvärvade kunskaper befästs. Syftet är även att den studerande skall utveckla sin självkännedom och kunna värdera sina nuvarande kunskaper inom yrkesrollen och tillsammans med handledaren kartlägga behovet av ytterligare inlärningsbehov i kommande kurser.

Lärande i arbetslivet II
75 yh-poäng
Bakgrund
Syftet med kursen är att den studerande skall få möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under tidigare kurser. Den studerande skall få möjlighet att delta i programutvecklingsprojekt och vidareutveckla kunskaper om yrkesrollen.

Programmering av inbyggda system
YH-poäng 50

Mål med kursen
Efter genomgång kurs ska den studerande

Arbeta med utveckling av program för inbyggda system med kringutrustning
Ha kunskaper om egenskaper och funktioner hos hårdvara för inbyggda system
Utföra felsökning och felavhjälpning i hård- och mjukvara
Utföra tester och valideringar.

Projektmetodik och grupparbete
YH-poäng: 10
Mål med kursen
Målet med kursen är att den studerande efter avslutad kurs skall ha kännedom om hur arbete kan bedrivas i projektform inom den kommande yrkesrollen
. Dessutom skall den studerande ha kännedom om grupputvecklingsprocesser och dess betydelse för arbetsgruppens problemlösningsförmåga


Realtidssystem
YH-poäng: 
25


Mål med kursen
Efter genomgången kurs ska den studerande

Kunna använda verktyg för realtidssystem
Använda en färdig kärna för skapa egna tillämpningar av realtidssystem
Ha förståelse för olika sätt att synkronisera processer samt schemaläggningsmetoder
Ha kunskaper i programutveckling med parallella aktiviteter, och användande av ett realtidsoperativsystem.

Strukturerad programmering C/C++
YH-poäng: 35

Mål med kursen
Efter genomgången kurs ska den studerande ha kunskap att utveckla strukturerad programkod i C och/eller C++. Detta innefattar att:


Behärska grunderna i programmering som variabler, iteration, alternativ och funktioner.
Kunna införa och använda vanligt förekommande datastrukturer i språket
Kunna konstruera, dokumentera och felsöka källkod
Känna till kompilatorns/länkarens uppgift vid arbete från källkod till färdigt program.
Känna till viktiga operativsystemstandarder för bl.a. teckenkoder och utmatningsrutiner.
Känna till språkets allmänna prestanda och egenskaper samt vilka programmeringsuppgifter det är lämpligast för.

Test och verifiering
YH-poäng: 
25

Mål med kursen
Efter genomgången kurs ska den studerande ha kunskaper i att:

Kunna arbeta med planering, utförande och utvärdering av test, verifiering och certifiering av inbyggda system enligt vanligt förekommande standarder inom branschen.

Ansökan sker via Östsvenska Yrkeshögskolan TILL ANSÖKAN

Yrkeshögskola

Vad är Yrkeshögskolan?
Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll,
utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet.
Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete),
utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa.
De allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN.
Läs mer om Yrkeshögskola här.

Våra YH-utbildningar

Data/IT, sälj, marknadsföring och välfärdsteknik.
Just nu bedriver vi tre YH-utbildningar inom Mjukvaru och testutveckling samt programmering mot inbyggda system. Data/IT och säljutbildning är våra spetskompetenser men vi söker alltid efter nya områden för att bidra till att stärka arbetsmarknadsbehoven regionalt och nationellt.
Alla vår YH-utbildningar sker i samarbete med Östsvenska Yrkeshögskolan.
Läs mer om ÖSYH här.