Mölk Utbildning &
Östsvenska Yrkeshögskolan

Tillsammans med ÖSYH har vi i dagsläget tre utbildningar inom data & IT – Mjukvaruutvcklare, Mjukvarutestare och Mjukvaruutvecklare Inbyggda System, totalt drygt 100 studerande.
Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll,
utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet där teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete).
Alla utbildningar är eftergymnasiala och två år långa.
Våra YH-utbildningar är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN.
Till höstterminen 2016 kan du ansöka till utbildningen Mjukvaruutvecklare Inbyggda system.

Mjukvaruutvecklare Inbyggda System